Yamasa Digi Portable: Matsuri no Tatsujin - Win-Chan no Natsumatsuri

Digital slot machine for PSP.